Indikácie zdravotných problémov a chorôb pre využitie HBOT

 

Pre účely zdravotného poistenia v systéme Medicare patrí HBOT medzi liečebné metódy, pri ktorých sa pôsobeniu kyslíka pod zvýšeným atmosférickým tlakom vystavuje celé telo.

 

A.     Kryté náklady na ošetrenie chorôb—Program uplatňovania náhrad za HBOT bude obmedzený na liečbu, ktorá prebieha v komore (vrátane jednomiestnej komory) a vzťahuje sa na nasledujúce ochorenia:

 

1.      Akútna intoxikácia oxidom uhoľnatým (ICD-9-CM diagnóza 986)

2.      Dekompresná choroba, (ICD-9-CM diagnóza 993.2, 993.3).

3.      Plynová embólia, (ICD-9-CM diagnóza 958.0, 999.1).

4.      Plynová gangréna, (ICD-9-CM diagnóza 0400).

5.      Akútna traumatická periférna ischémia. HBOT je významnou podpornou liečbou v kombinácii s bežnými terapeutickými postupmi v prípade ohrozenia zo straty funkcií, končatín alebo života. (ICD-9-CM diagnóza 902.53, 903.01, 903.1, 904.0, 904.41.)

6.      Trieštivé poranenia a zošívanie oddelených končatín. Podobne ako pri predchádzajúcej chorobe slúži HBOT ako podporná liečba v prípade ohrozenia zo straty funkcií, končatín alebo života. (ICD-9-CM diagnóza 927.00-927.03, 927.09-927.11, 927.20-927.21, 927.8-927.9, 928.00-928.01,928.10-928.11, 928.20-928.21,928.3, 928.8-928.9, 929.0, 929.9, 996.90-996.99.)

7.      Progresívne nekrotizujúce infekcie (nekrotizujúca fascitída), (ICD-9-CM diagnóza 728.86).444.22, 444.81).

8.      Akútna nedostatočnosť periférnych ciev, (ICD-9-CM diagnóza 444.21, 444.22, 444.81).

9.      (Tento text je vysvetlením predošlých nariadení.)  Preparácia a zachovanie poškodených kožných transplantátov (nie pre primárnu liečbu rán), (ICD-9CM diagnóza 996.52; s výnimkou umelých kožných transplantátov).

10.  Chronická refrakčná osteomyelitída, nereagujúca na konvenčnú medicínu a chirurgickú liečbu, (ICD-9CM diagnóza 730.10-730.19).

11.  Osteorádionekróza; ako podporná liečba v kombinácii s konvenčnou liečbou, (ICD-9-CM diagnóza 526.89).

12.  Rádionekróza mäkkých tkanív; ako podporná liečba v kombinácii s konvenčnou liečbou, (ICD-9CM diagnóza 990).

13.  Otrava kyanidom, (ICD-9-CM diagnóza 987.7, 989.0).

14.  Aktinomykóza; len ako podporná liečba v kombinácii s konvenčnou terapiou v prípade, že má choroba refrakčnú formu odolnú proti liečbe antibiotikami a chirurgickými zákrokmi, (ICD-9-CM diagnóza 039.0-039.4, 039.8, 039.9).

 

B.     (Nižšie uvedený text je červenou písmom) Náklady na ošetrenie chorôb, ktoré nie sú kryté—Náklady na ošetrenie všetkých ostatných indikácií neuvedených v zozname 35-10 (A), nie sú kryté systémom zdravotného poistenia Medicare. Program uplatňovania náhrad za HBOT sa nevzťahuje na iné ochorenia než tie, ktoré sú uvedené v zozname 35-10 (A).

 

1.         Kožné, dekubitálne a stázové vredy.

2.         nedostatočnosť periférnych ciev.

3.         Anaeróbna septicémia a infekcie okrem klostridiálnych.

4.         Popáleniny kože (tepelné poškodenie).

5.         Senilita.

6.         Infarkt myokardu.

7.         Kardiogénny šok.

8.         Kosáčiková anémia.

9.         Akútne tepelné a chemické poškodenie pľúc, t.j. vdýchnutie dymu s nedostatočnosťou pľúc.

10.       Akútna alebo chronická nedostatočnosť mozgových ciev.

11.       Hepatická nekróza.

12.       Aerobná septicémia.

13.       Necievne príčiny chronického mozgového syndrómu (Pickova choroba, Alzheimerova choroba, Korsakova choroba).

14.       Tetanus.

15.       Systémová aerobná infekcia.

16.       Transplantácia orgánu.

17.       Uchovanie orgánu.

18.       Pľúcny emfyzém.

19.       Anémia zo zvýšenej straty krvi.

20.       Skleróza multiplex.

21.       Artritídy

22.       Akútny mozgový edém.

 

C.      Parametre účelného využitia —Vykonanie úhrady v prípadoch, kedy je HBOT klinicky nutná. HBOT nesmie byť náhradou za iné štandardne úspešné liečebné protokoly. V závislosti od individuálnej reakcie pacienta a závažnosti pôvodného zdravotného problému môže liečba trvať od 1 týždňa do niekoľkých mesiacov, priemerne však 2 až 4 týždne. Posúdiť a zdokumentovať nevyhnutnosť využívať hyperbarickú oxygenoterapiu zo zdravotných dôvodov viac než 2 mesiace bez ohľadu na stav pacienta pred náhradou ďalších liečebných nákladov.“

 

Systém zdravotného poistenia Medicare uznáva v Spojených štátoch HBOT v prípade 14 ochorení, ktoré Podmorská a hyperbarická zdravotnícka spoločnosť (UHMS) schválila ako položky uhrádzaných nákladov. Náklady na jednohodinové ošetrenie v hyperbarickej komore sa môžu pohybovať medzi 108 až 250 USD v súkromných klinikách a prekročiť 1 000 USD v nemocniciach. Americkí lekári (všeobecní lekári- M.D. alebo špecialisti na osteopatiu – D.O.) môžu oprávnene predpisovať HBOT pre liečbu „nezaradených“ chorôb akou je napr. Lymeova choroba,* mozgová príhoda* a migrény*. Títo pacienti sa liečia ambulantne. Vo Veľkej Británii je väčšina hyperbarických zariadení financovaná Národnou zdravotníckou službou, aj keď niektoré z nich vedené Centrom pre sklerózu multiplex patria medzi neziskové organizácie.